Specjalizacja z zakresu: prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze - www.winnicki-adwokat.pl

Specjalizacja

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności zajmuje się obsługą zarówno klienta indywidualnego w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego w tym spadkowego,
  • prawa karnego,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy o rozwód, separację, kontakty i alimenty,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa zamówień publicznych.

jak również klientów korporacyjnych.

Kancelaria prowadzi liczne sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu:

  • błędów medycznych,
  • wypadków komunikacyjnych i innych,
  • odszkodowań przesyłowych (trakcji energetycznych, gazowych i wodnych).

 Ponadto z uwagi na duże doświadczenie Kancelaria, w ramach prowadzonej działalności, świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego w tym egzekucji prowadzonej przez organy administracyjne oraz w zakresie egzekucji komorniczej.

Jacek Winnicki

Kancelaria adwokacka

ul. Ordona 10/1

78-400 Szczecinek

tel. +48 94 374 40 47

fax. +48 94 372 34 99

webmaster: www.krazek1.pl